English version

Critical perspectives on work integration of immigrants

Prosjektets mål er å styrke det etablerte forskningssamarbeidet mellom OsloMet og Higher School of Economics, National Research University, Moskva (HSE) ved å utvikle felles utdanningsprosjekter innen velferdsfeltet.

I prosjektet vil man utvikle en MOOC (massive online open course) om arbeidsinkludering av migranter i sammenliknbare urbane kontekster, mer bestemt Oslo, Bangalore og Moskva. Kurset vil være på masternivå og vil tilbys studenter ved OsloMet, National Law School University of India, Bangalore og HSE. I prosjektet vil OsloMet og HSE også utvikle felles forskningsprosjekter om integrering av migranter i urbane kontekster. Målsettingen er å søke EU-midler og NFR.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...
    • Samarbeidspartnere

      Arbeids- og velferdsdirektoratet,  Centre for Social and Labour Rights (Moskva), Agency of Social Information (Moskva)