English version

Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts (WINS)

WINS-prosjektet fokuserer på hvordan arbeidsinkludering kan styrke sosiale inkluderingen av marginaliserte individer.

Sosioøkonomisk ulikhet har tidligere vært ansett som en motivasjon for enkeltindivider til å bidra til økonomisk vekst.  På politisk nivå blir imidlertid sosial ulikhet og utestenging i stadig større grad erkjent som faktorer som kan hindre en slik vekst. Sosial inkludering har i de siste årene fått en sentral plass i EUs strategidokumenter og finansieringsutlysninger.

Sosial inkludering har også blitt et  viktig satsingsområde for frivillige organisasjoner. Politiske diskusjoner på globalt nivå fokuserer nå på å forbedre sosioøkonomisk inkludering gjennom utvikling av human kapital. Til tross for endret retorikk, er imidlertid sosialpolitiske tiltak og sosialt arbeids praksis fortsatt primært innrettet mot å endre forhold ved individet, for eksempel deres mangel på motivasjon. Et alternativ er å vurdere individene som tiltakene retter seg mot som aktører som befinner seg innenfor en sammenheng av problematiske strukturelle, sosiale og institusjonelle forhold.

De pedagogiske aktivitetene og forskningsinnsatsen til WINS-prosjektet fokuserer først og fremst på dette alternative perspektivet, samt på de kontekstuelle forholdene for arbeidsinkluderingstiltakene, med særlig fokus på tiltak som implementeres på arbeidsplassen. Vi anvender et nyskapende teoretisk rammeverk, utviklet i det kvalifiserende prosjektet, som vi vil bruke til undervisning, diskusjoner og utvikling av forskning om hvordan arbeidslivets inkludering påvirker individers verdighet, trivsel og samfunnsøkonomiske status (i bysamfunnene) i Oslo og Bangalore.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
    • Norasondegruppen AS (Oslo)
    • Cividep India (Bangalore)