English version
Oddbjørg Skjær Ulvik

Oddbjørg Skjær Ulvik

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skagestad, Linn Julie; Østensjø, Sigrid; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2023). Young Adults with Disabilities and their Transitions to Adult Life and Services: A Sociocultural Analysis of Parents’ Perspectives on their Involvement. 12 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.16993/sjdr.890

Hogstad, Ingrid Johnsen; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2022). Veiledende begreper for profesjonelle i møte med barn i utsatte situasjoner : involveringspraksis, mulighetsrom og meningsarbeid. Myra, Siv Merete; Faugli, Anne; Lauritzen, Camilla (Red.). Veiledning i profesjonell praksis : til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier. s. 159-172. Fagbokforlaget.

Tunestveit, Merete; Mæhle, Magne Olav; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2021). Deltaking i barnevernet - ein analyse av ungdomar sine forteljingar i lys av posisjoneringsteori. 15 s. Tidsskriftet Norges Barnevern.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-01-02

Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger (2020). You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway. Children and Youth Services Review. Vol. 118.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105352

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education.
https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848530

Skagestad, Linn Julie; Østensjø, Sigrid; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Collaborations between young people living with bodily impairments and their multiprofessional teams: The relational dynamics of participation and power. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12419

Andersen, Nina Helene Barth; Gubrium, Erika; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Young people looking forward: imagined future and normative tensions in urban Norway. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12422

Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights. Vol. 27.
https://doi.org/10.1163/15718182-02704001

Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Matpakker og makt: Risikodiskurser i tidlig barndom. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. s. 149-170. Universitetsforlaget.

Selseng, Lillian Bruland; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Rusproblem og endring i eit diskursperspektiv: ein analyse av praksisforteljingar. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-06-05

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig