English version
Anne Greve

Anne Greve

Kort om

Utdannet førskolelærer fra Barnevernsakademiet i Oslo, 17 års praksis fra barnehage. Disputerte i 2007 med doktorgradsavhandlingen "Vennskap mellom små barn i barnehagen".
Forskningsinteresser: Vennskap, lek, profesjonshistorie.

Fagområder

Emner

Vennskap   Barns lek   Barnehagelærernes historie

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Østrem, Solveig ; Greve, Anne ; Skundberg, Øystein (2024). Smittevern og biopolitikk i barnehagens hverdagsliv. Barn – forskning om barn og barndom i Norden.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5600

Greve, Anne ; Okamoto-Omi, Yoriko (2023). Mimamori childcare in Japanese and Norwegian early childhood education. Journal of Early Childhood Research.
https://doi.org/10.1177/1476718X221149375

Kristensen, Knut Olav ; Bergvik, Eilen Sunniva ; Greve, Anne (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 245 s. Fagbokforlaget.

Greve, Anne (2023). Veien til opprettelsen av hovedfag i barnehagepedagogikk - en kamp om å bli tatt på alvor. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55

Bjorbækmo, Wenche ; Greve, Anne ; Asbjørnslett, Mona (2022). “This is Not Me” – A Critical Discussion About Methodological Issues Concerning Agency and Participatory Sense-Making in Qualitative Research with Children. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/16094069221118990

Garnier, Pascale; Greve, Anne ; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education.
https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848530

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Red.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.
https://doi.org/10.5040/9781350996496.0005

Greve, Anne ; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Red.). Barnehagelæreren - en verdibygger. s. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne ; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Øien, Ingvil ; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1634236

Kristensen, Knut Olav ; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 289-306. Vidarforlaget AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig