English version
Solveig Østrem

Solveig Østrem

Vitenskapelige publikasjoner

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2023). Viden, kritik og uenighedsfælleskab. Rothuizen, Jan Jaap; Togsverd, Line (Red.). Det pædagogfaglige miljø: Et uenighedsfællesskab. Kapittel 8. s. 124-143. Akademisk Forlag.

Østrem, Solveig (2022). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202777647. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2022). Hvis skoleforberedelse ikke fantes. Schaanning, Espen; Aagre, Willy (Red.). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Kapittel 3. s. 57-75. Universitetsforlaget.

Østrem, Solveig (2021). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202533373. 154 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarn og programinvasjon. Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Red.). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. kapittel. s. 7-36. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. 308 s. Cappelen Damm Akademisk.

Østrem, Solveig (2018). Hvorfor barnehagelærere ikke slutter. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 10. s. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Østrem, Solveig (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. ISBN: 978-82-02-57045-3. 202 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2581226

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. ISBN: 978-82-450-2138-7. 204 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig