English version
Eilen Sunniva Bergvik

Eilen Sunniva Bergvik

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kristensen, Knut Olav ; Bergvik, Eilen Sunniva ; Greve, Anne (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 245 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig