English version
Johnny Hyunh

Johnny Hyunh

Kort om

Johnny Hyunh er universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Hyunh er utdannet barnehagelærer med over 10 års yrkeserfaring fra barnehagen som assistent og pedagogisk leder/barnehagelærer. 

Hyunh underviser blant annet innenfor disse emnene:

I tillegg til å jobbe med utviklingsarbeid i barnehager/bydeler i Oslo innen for "Regional ordning for kompetanseheving i barnehage" (ReKomp)

Utover undervisning- og utviklingsbarbeid i barnehager er Johnny Hyunh aktiv medlem i forskergruppen "Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging". Samtidig jobber han med egne forskningsprosjekter knyttet til barns hverdagsliv og rutiner i barnehagen. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hyunh, Johnny ; Brennhovd, Maria (2024). Hvilke dilemmaer opplever studenter knyttet til ledelse av mangfold i barnehager, ​. Fakultetskonferansen LUI-LS. LUI.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2024). Rekruttering til barnehagelærerutdanningen: Studenters motivasjon for valg av studie. Fakultetskonferansen LUI-LS. LUI.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2023). Pedagogisk dokumentasjon.
https://www.youtube.com/watch?v=sjAEMtRKGMU

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens arbeidsmåter.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens verdigrunnlag.

Hyunh, Johnny (2022). Barnehageansatte må ha kunnskap om bruk av nettbrett. Første steg.

Hyunh, Johnny (2019). Lek under lupen - kritisk diskursanalyse av "Rammeplan for barnehagen". 109 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig