English version
Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Emner

Digitale verktøy i barnehagen   Ostinater   Raffe Riff. Sanger i sirkel   Barnesanger   Sangrepertoar i barnehagen   Sangkanon   Sang APP   TRALL   Sangbarsk   Kabaret

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri ; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch2

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905

Engesnes, Nina ; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1809

Haukenes, Siri ; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. 1 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1792

Anvik, Elisabeth ; Hagen, Liv Anna ; Hovdelien, Olav (2015). Mellom rock og ringdans. Kulturelt mangfold i barnehagelærerutdanningens musikkfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Oplandske Bokforlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig