English version
Nina Engesnes

Nina Engesnes

Fagområder

Emner

Barnehagelærerutdanning   Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk   TRALL

Vitenskapelige publikasjoner

Engesnes, Nina (2023). Fortellingen om "estekster". Om å utvikle et begrep og utforske det i en forskningsprosess om barnehagens lydlandskaper. 28 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 12.

Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 6. s. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood .
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14639...

Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagens...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig