English version
Siri Haukenes

Siri Haukenes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Musikkpedagogikk   Folkemusikk   Brudemarsjer   Folkemusikkarrangementer   Folkedanser   Piano arrangement   Bruremarsj   Musikk og tradisjoner   Natur og musikk   Instrumentmakeri   Readymade instrumenter   Lidele galen lidele god   Musikk med de minste   Ostinater   Norsk musikkhistorie   Musikkmetodikk   Raffe Riff. Sanger i sirkel   Edvard Grieg   Peer Gynt musikk   I Dovregubbens hall   Mads Berg Skolens sangbok   Barnesanger   Sangrepertoar i barnehagen   Henrik Ibsen Peer Gynt   Sangkanon   Sang APP   TRALL   Sangbarsk   Sanger om dyr   Margrethe Munthe   Harald Sæverud   Sangbokhistorikk   Sangbøker

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger i samvær med barn: Tradisjoner i og mellom generasjoner. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 29-66. Cappelen Damm Akademisk.

Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri ; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (2022). «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 29-65. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch2

Haukenes, Siri ; Danbolt, Ingrid Anette (2022). Dyresanger - hva forteller de oss? Et kulturhistorisk blikk på norsk sanghistorie. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 131-169. Solum.

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna ; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study. Nordic Research in Music Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2905

Haukenes, Siri ; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. 1 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1792

Haukenes, Siri (2016). Å vandre med freidig mot inn i Dovregubbens hall. Med Edvard Grieg som musikalsk veiviser til Peer Gynt. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. s. 41-76. Vidarforlaget AS.

Haukenes, Siri (2005). "Fordi det er morro, fryktelig morro". Haavardsholm, Astrid (Red.). Jeg kunne det da jeg gikk hjemmefra Oslo Musikklærerforening gjennom 100 år. Norsk Musikforlag as.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig