English version
Jan Sverre Knudsen

Jan Sverre Knudsen

Kort om

Mitt akademiske arbeid knytter an til en rekke disipliner innen musikkforskning: musikkpedagogikk, musikkterapi, musikkantropologi og musikksosiologi. Mine faglige interesser springer ut fra et ønske om å undersøke hvordan musikalsk praksis får mening og kraft - som symbol på nasjonal identitet, som redskap til å bygge samhold, som terapeutisk behandling eller som spontan improvisert kommunikasjon mellom barn.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen musikkvitenskap   Musikkpedagogikk

Emner

Musikkantropologi   Musikkterapi   Populærmusikkforskning

Land

Chile   Gambia   India   Norge   Palestina   Zimbabwe

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsen, Jan Sverre ; Ågedal, Lise Lotte (2023). Spontansangen i barnas verden. Balsnes, Anne Haugland; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Red.). Sangglede og stemmebruk i barnehagen. Gyldendal Akademisk.

Knudsen, Jan Sverre (2023). En musikksjanger bygger sted - Stedsidentitet og musikkopplevelse på Notodden Blues Festival. Studia Musicologica Norvegica. Vol. 49.
https://doi.org/10.18261/smn.49.1.5

Christophersen, Catharina Renate; Plaza, José Luis Aróstegui; Holdhus, Kari Mette; Kenny, Ailbhe; Knudsen, Jan Sverre ; Lindgren, Monica; Väkevä, Lauri; Viig, Tine Grieg (2023). Music Teacher Education for the Future: Reflections on Change. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT). Vol. 22.
https://doi.org/10.22176/act22.3.7

Knudsen, Jan Sverre ; Onsrud, Silje Valde (2023). Ideology, selective tradition, and naturalization in the music teacher education curriculum. 22 s. Nordic Research in Music Education. Vol. 4.
https://doi.org/10.23865/nrme.v4.4161

Knudsen, Jan Sverre (2021). To “Move, Surprise, and Thrill”: Thirty Years of Promoting Cultural Diversity in Norwegian School Concerts. Kallio, Alexis Anja; Westerlund, Heidi; Karlsen, Sidsel; Marsh, Kathryn; Sæther, Eva (Red.). The politics of diversity in music education. s. 87-101. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Knudsen, Jan Sverre (2021). Arts for Children, Cultural Diversity and the Production of Difference. 16 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 10.
https://doi.org/10.7577/information.3998

Knudsen, Jan Sverre ; Aglen, Gry Sagmo ; Danbolt, Ingrid Anette ; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood.
https://doi.org/10.1177/1463949118756369

Knudsen, Jan Sverre (2018). Songkanon i skola och förskola. Trulsson, Ylva Hofvander; Westvall, Maria (Red.). s. 121-136. Studentlitteratur AB.

Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Kirkegaard, Annemette; Knudsen, Jan Sverre ; Otterbeck, Jonas (2017). Researching Music Censorship in Perspective. Kirkegaard, Annemette; Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (Red.). Researching Music Censorship. s. 312-322. Cambridge Scholars Publishing.

Knudsen, Jan Sverre (2017). Music in the Aftermath of the 2011 Utøya Massacre. Holt, Fabian; Kärje, Antti-Ville (Red.). The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. s. 257-276. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190603908.013

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig