English version

Festivalpolitikk i endring: en kulturpolitisk analyse av musikk og kunstfestivaler i Norge (FESTIPOL)

I hvilken grad bidrar Kulturrådets virkemidler på festivalfeltet til å nå bredere kulturpolitiske ambisjoner som gjør festivalene til unike møtesteder for kunstnere, musikere, kuratorer og publikum?

Hvilken betydning har Kulturrådets virkemidler på musikk-, kunst- og litteraturfestivaler i Norge? Hvordan bidrar norske festivaler til kunstnerisk utvikling, sosiale felleskap og nye former for politisk deltagelse ved å skape unike møtesteder mellom musikere, kunstnere og publikum?

Dette er noen av spørsmålene forskere ved OsloMet skal undersøke i FESTIPOL på oppdrag fra Kulturrådet. Prosjektets overordnede problemstilling er å undersøke i hvilken grad Kulturrådets virkemidler på festivalfeltet bidrar til å nå bredere kulturpolitiske ambisjoner som gjør festivalene til unike møtesteder for kunstnere, musikere, kuratorer og publikum.

Prosjektet vil evaluere tilskuddsordningene for musikkfestivaler og festivaler knyttet til scenekunst, litteratur, visuell kunst og tverrfaglige festivaler. Gjennom analyser av kulturpolitiske dokumenter, intervjuer med musikere, kunstnere, publikum, festivalsjefer, fagfolk fra kulturbransjen og administrativt ansatte, samt spørreundersøkelser, vil vi drøfte effekten av Kulturrådets virkemidler med henblikk på bredere kulturpolitiske ambisjoner.

I tillegg vil vi diskutere hvorvidt det høye tilskuddsnivået til de tidligere knutepunktfestivalene medfører ulike konkurransevilkår for festivalene, og vurdere nye alternative løsninger. 

Kunnskap fra FESTIPOL vil kunne bidra til viktig politikkutvikling på kulturfeltet og prosjektet vil gi en omfattende gjennomgang av kulturpolitiske i virkemidler de siste årene.

Marianne Takle er prosjektleder og vil ha et overordnet ansvar for prosjektet og analysene av de kulturpolitiske virkemidlene, mens Kjetil Klette Bøhler vil være nestleder og ha hovedansvar for de kulturpolitiske analysene av festivalfeltet med spesielt fokus på musikkfestivaler.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...