English version
Erik Henningsen

Erik Henningsen

Fagområder

Emner

Globalisering   Politikk   Nasjonalisme   Formelle organisasjoner   Ungdom   Idrett

Regioner

Norden

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henningsen, Erik; Takle, Marianne (2023). Festivaler i spenningsfeltet mellom politikk og faglig skjønn. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 47-76. Kulturrådet.

Henningsen, Erik; Underthun, Anders (2023). Richard Sennett: Arbeid og den nye kapitalismen. ISBN: 978-82-02-67896-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.

Henningsen, Erik; Røyseng, Sigrid (2023). The moral economy of the cultural sector. 13 s. International Journal of Cultural Policy.
https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2183950

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 11-47. Kulturrådet.

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Kulturpolitikk og festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 341- Kulturrådet.

Røyseng, Sigrid; Henningsen, Erik; Vinge, John (2022). The moral outlooks of cultural workers in pandemic times. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.2.3

Henningsen, Erik (2020). Management and Morality. An Etthnographic Exploration of Management Consultancy Seminars. ISBN: 978-1-78920-618-0. 192 s. Berghahn Books.

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-001

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Mystification of Digital Technology in Norwegian Policies on Archives, Libraries and Museums: Digitalization as Policy Imperative. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.
https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.20200504b

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig