English version
Marte Feiring

Marte Feiring

Kort om

Feiring er magister i Sosiologi fra 1992 og har en PhD i samme disiplin fra Universitetet i Oslo i 2009. Hun er utdannet ergoterapeut fra Oslo i 1982. Feiring har hatt forskningsprosjekter innen helse- og velferdspolitikk, og har studert ulike profesjoners praksiser, fra barnevern til fysioterapi, og ergoterapi. Hun forsker for tiden på brukermedvirkning i forskning, samt oppgaveglidning (oppgavedeling) mellom revmatologer, fastleger og ergoterapeuter. Innen undervisning holder hun forelesninger i akademisk skriving, kvalitative metoder, samt kritiske perspektiver på rehabilitering og funksjonshemming for bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.

ORCID: 0000-0001-8605-0890

Faglige nettverk/samarbeidspartnere:

https://www.phlegethon.net/

https://reable.auckland.ac.nz/

https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/prosjekter/development-of-a-care-pathway-for-patients-with-hand-osteoarthritis

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Sosiologi

Emner

Rehabilitering   Tekstanalyse   Tverrfaglig samarbeid   Samhandlingsteori   Kvalitative forskningsmetoder   Forebyggende helsearbeid   Historisk sosiologi   Kritiske kunnskapsstudier   Funksjonshemmede   Arbeidsrettet rehabilitering   Selvhjelpsarbeid   Folkehelsearbeid

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rochette, Yngvild Bergsholm; Feiring, Marte; Charnock, Colin; Krogstad, Tonje; Holm, Lene Berge (2023). Positioning of community pharmacists in interactions with general practitioners and patients regarding prescribing and using antibiotics. Journal of Interprofessional Care .

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild; Pinxsterhuis, Irma; Sjøvold, Trine Amalie; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. Health Expectations . Vol. 26.

Feiring, Marte; Førland, Oddvar; Aspinal, Fiona; Rostgaard, Tine (2023). The travels of ideas of active ageing and reablement within and between three regions: United Kingdom, Australasia, and Scandinavia. Reablement in Long-term Care for Older People. International Perspectives and Future Directions. Chapter 3. Policy Press.
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/reable...

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte; Andelic, Nada; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy .
http://hdl.handle.net/10852/99349

Kvambekk, Ann Kristin; Feiring, Marte; Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta (2022). En studie av fysioterapeuters erfaringer som treningskoordinatorer i et forskningsprosjekt. Fysioterapeuten .
https://hdl.handle.net/11250/3057740

Feiring, Marte; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab . Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202...

Thuesen, Jette; Feiring, Marte; Doh, Daniel; Westendorp, Rudy (2021). Reablement in need of theories of ageing: would theories of successful ageing do?. Ageing & Society .

Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (2021). Brukermedvirkning i forskning – i et kunnskapssosiologisk perspektiv. Skjeldal, Eskil (Red.). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. 4. s. 65-80. Universitetsforlaget.

Tessem, Siri; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice .

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig