English version
Marte Feiring

Marte Feiring

Kort om

Feiring er magister (mastergrad) i Sosiologi fra 1992 og har en PhD i samme disiplin fra Universitetet i Oslo i 2009. Hun er utdannet ergoterapeut fra Oslo i 1982. Feiring har hatt forskningsprosjekter innen helse- og velferdspolitikk, og har studert ulike profesjoners praksiser, fra barnevern til fysioterapi og ergoterapi. Hun forsker for tiden på brukermedvirkning i forskning, samt oppgaveglidning (oppgavedeling) mellom revmatologer, fastleger og ergoterapeuter. Innen undervisning holder hun forelesninger i akademisk skriving, kvalitative metoder, samt kritiske perspektiver på rehabilitering og funksjonshemming for bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.

ORCID 0000-0001-8605-0890

Faglige nettverk/samarbeidspartnere

www.phlegethon.net

reable.auckland.ac.nz

en.remedy-senter.no/publikasjoner

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Sosiologi

Emner

Rehabilitering   Tekstanalyse   Tverrfaglig samarbeid   Samhandlingsteori   Kvalitative forskningsmetoder   Forebyggende helsearbeid   Historisk sosiologi   Kritiske kunnskapsstudier   Funksjonshemmede   Arbeidsrettet rehabilitering   Selvhjelpsarbeid   Folkehelsearbeid

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2024). Dialogued into being: Constructing knowledge about hand osteoarthritis from a polyphony of voices in healthcare encounters. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2330221

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2023). Negotiating Professional Tasks in a Hospital: A Qualitative Study of Rheumatologists and Occupational Therapists in the Management of Hand Osteoarthritis. 17 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S425640

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Hennig, Toril; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. 10 s. Health Expectations. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/hex.13744

Rochette, Yngvild Bergsholm; Feiring, Marte ; Charnock, Colin ; Krogstad, Tonje ; Holm, Lene Berge (2023). Positioning of community pharmacists in interactions with general practitioners and patients regarding prescribing and using antibiotics. Journal of Interprofessional Care. Vol. 37.
https://doi.org/10.1080/13561820.2023.2203698

Feiring, Marte ; Førland, Oddvar; Aspinal, Fiona; Rostgaard, Tine (2023). The ideas of reablement and their travel across time and space. Rostgaard, Tine; Parsons, John; Tuntland, Hanne Kristin (Red.). Reablement in Long-term Care for Older People. International Perspectives and Future Directions. s. 46-67. Policy Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.51952/978144735

Rochette, Yngvild Bergsholm; Feiring, Marte ; Charnock, Colin ; Holm, Lene Berge ; Krogstad, Tonje (2023). Exploring patients' adherence to antibiotics by understanding their health knowledge and relational communication in encounters with pharmacists and physicians. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy (ERCSP). Vol. 12.
https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2023.100372

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte ; Andelic, Nada; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2120067

Kvambekk, Ann Kristin; Feiring, Marte ; Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta (2022). En studie av fysioterapeuters erfaringer som treningskoordinatorer i et forskningsprosjekt. Fysioterapeuten.
https://hdl.handle.net/11250/3057740

Feiring, Marte ; Koren Solvang, Per (2021). Mellom vitenskapelig stringens og samproduksjon i forskning. 14 s. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. Vol. 15.
http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(202

Thuesen, Jette; Feiring, Marte ; Doh, Daniel; Westendorp, Rudy (2021). Reablement in need of theories of ageing: would theories of successful ageing do?. 13 s. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X21001203

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig