English version
Nora Gotaas

Nora Gotaas

Kort om

Sosialantropolog fra Universitet i Oslo, ph.d.- avhandling om selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid i Norge (2020). Har arbeidet med tema knyttet til folkehelse, pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester, oppsøkende ungdomsarbeid, mestrings- og rehabiliteringsarbeid overfor straffedømte, kulturforståelse og kommunikasjon i rettssystemet, bruk av tolk, rettighetsproblematikk, integrasjonsspørsmål, risikoforståelse knyttet til miljøproblemer, tsjekkisk identitet i spennet mellom stat og sivilsamfunn i Praha. Ulike kvalitative metoder, feltarbeid, evaluering 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte ; Gotaas, Nora ; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. s. 9-46. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ https://doi.org/10.23865/noasp.68

Gotaas, Nora (2019). «Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. s. 91-113. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ noasp.68

Gotaas, Nora (2006). Cultural background and communication in court. Dahl, Øyvind; Jensen, Iben; Nynäs, Peter (Red.). Bridges of understanding : perspectives on intercultural communication / Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). s. 241-256. Unipub forlag.

Gotaas, Nora ; Grøvdal, Yngvil; Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. ISBN: 82-90783-29-9. 234 s. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora ; Nilsen, Anne Birgitta ; Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Andenæs, Kristian (Red.). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag.

Gotaas, Nora (1998). The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the post-communist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology. Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig