English version
Nora Gotaas

Nora Gotaas

Kort om

Sosialantropolog fra Universitet i Oslo, ph.d.- avhandling om selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid i Norge (2020). Har arbeidet med tema knyttet til folkehelse, pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester, oppsøkende ungdomsarbeid, mestrings- og rehabiliteringsarbeid overfor
straffedømte, kulturforståelse og kommunikasjon i rettssystemet, bruk av tolk, rettighetsproblematikk, integrasjonsspørsmål, risikoforståelse knyttet til miljøproblemer, tsjekkisk identitet i spennet mellom stat og sivilsamfunn i Praha.

Ulike kvalitative metoder, feltarbeid, evaluering

Grunnet tekniske problemer, ligger de nyeste publikasjonene her:

Gotaas, Nora, Bergsli, Heidi, Danielsen, Ole Andreas (2022): Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, NIBR-rapport 2022-5
oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2995568

Gotaas, Nora (2022): Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? - Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune, NIBR-rapport 2022-2
oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2995131

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gotaas, Nora (2019). «Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kapittel 4. s. 91-113. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. s. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Gotaas, Nora (2006). Cultural background and communication in court. Dahl, Øyvind; Jensen, Iben; Nynäs, Peter (Red.). Bridges of understanding : perspectives on intercultural communication / Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). Kap. s. 241-256. Unipub forlag.

Gotaas, Nora; Grøvdal, Yngvil; Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. ISBN: 82-90783-29-9. 234 s.

Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta; Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Andenæs, Kristian (Red.). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. 8-10. Unipub forlag.

Gotaas, Nora (1998). The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the post-communist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig