English version
Lars Chr. Monkerud

Lars Chr. Monkerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig politikk   Politisk økonomi   Helsepolitikk   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Offentlig administrasjon og politikk   Lokalpolitikk og forvaltning   Helseøkonomi   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Helsetjenester

Forskningsprosjekter