English version
Lars Chr. Monkerud

Lars Chr. Monkerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig politikk   Politisk økonomi   Helsepolitikk   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Offentlig administrasjon og politikk   Lokalpolitikk og forvaltning   Helseøkonomi   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Helsetjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Monkerud, Lars Chr. ; Astrup, Kim Christian (2022). Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/tfb.5.1.3

Schou, Arild; Hofstad, Hege ; Monkerud, Lars Chr. (2022). The role of organisational resources for integrating health surveillance data into municipal action in Norway. 14 s. International Journal of Health Promotion and Education.
https://doi.org/10.1080/14635240.2022.2107556

Eskild, Anne; Monkerud, Lars Chr. ; Jukic, Anne Marie Z.; Åsvold, Bjørn Olav; Lie, Kari Helene Elise Kveim (2018). Maternal concentrations of human chorionic gonadotropin (hCG) and risk for cerebral palsy (CP) in the child. A case control study. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. Vol. 228.
https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.07.003

Helland, Leif; Monkerud, Lars Chr. ; Løyning, Gjermund (2018). Seasoned parliamentarians perform worse than students in a lobbying experiment. Sasson, Amir (Red.). At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031583-2018-15

Monkerud, Lars Chr. ; Tjerbo, Trond (2017). Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007. Michael. Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/62238

Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr. ; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen; Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics. Vol. 26.
https://doi.org/10.1002/hec.3314

Monkerud, Lars Chr. ; Tjerbo, Trond (2016). The effects of the Norwegian Coordination reform on the use of rehabilitation services: panel data analyses of service use, 2010 to 2013. BMC Health Services Research. Vol. 16.
https://doi.org/10.1186/s12913-016-1564-6

Eskild, Anne; Herdlevær, Ida Erdal; Strøm-Roum, Ellen Marie; Monkerud, Lars Christian ; Grytten, Jostein Ivar (2016). Childbirth or termination of pregnancy: Does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 95.
https://doi.org/10.1111/aogs.12867

Naimy, Zainab; Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian ; Eskild, Anne (2015). The prevalence of pre-eclampsia in migrant relative to native Norwegian women: A population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 122.
https://doi.org/10.1111/1471-0528.12978

Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian ; Sørensen, Rune Jørgen (2015). Practice Guidelines and Practice Variation: Diagnostic Technology in Maternity Care. Health Services Research (HSR).
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7573-7_162-1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig