English version
Lars Chr. Monkerud

Lars Chr. Monkerud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig politikk   Politisk økonomi   Helsepolitikk   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Offentlig administrasjon og politikk   Lokalpolitikk og forvaltning   Helseøkonomi   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Helsetjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schou, Arild; Hofstad, Hege; Monkerud, Lars Chr. (2022). The role of organisational resources for integrating health surveillance data into municipal action in Norway. 14 s. International Journal of Health Promotion and Education .

Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim Christian (2022). Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 5.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfb.5.1.3

Helland, Leif; Monkerud, Lars Chr.; Løyning, Gjermund (2018). Seasoned parliamentarians perform worse than students in a lobbying experiment. Sasson, Amir (Red.). At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management. Kapittel 14. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/at-the-forefront/chapter-14-s...

Eskild, Anne; Monkerud, Lars Chr.; Jukic, Anne Marie Z.; Åsvold, Bjørn Olav; Lie, Kari Helene Elise Kveim (2018). Maternal concentrations of human chorionic gonadotropin (hCG) and risk for cerebral palsy (CP) in the child. A case control study. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology . Vol. 228.
http://hdl.handle.net/11250/2588578

Monkerud, Lars Chr.; Tjerbo, Trond (2017). Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007. Michael . Vol. 14.
http://www.dnms.no/index.php?supp_id=244120&a=5

Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen; Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics . Vol. 26.
http://hdl.handle.net/11250/2463397

Monkerud, Lars Chr.; Tjerbo, Trond (2016). The effects of the Norwegian Coordination reform on the use of rehabilitation services: panel data analyses of service use, 2010 to 2013. BMC Health Services Research . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/51153

Eskild, Anne; Herdlevær, Ida Erdal; Strøm-Roum, Ellen Marie; Monkerud, Lars Christian; Grytten, Jostein Ivar (2016). Childbirth or termination of pregnancy: Does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 95.

Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Sørensen, Rune Jørgen (2015). Practice Guidelines and Practice Variation: Diagnostic Technology in Maternity Care. Health Services Research (HSR) .

Naimy, Zainab; Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Eskild, Anne (2015). The prevalence of pre-eclampsia in migrant relative to native Norwegian women: A population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology . Vol. 122.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig