Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Prosjektet skal utrede samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Om prosjektet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementets å utrede samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet skal belyse følgende tema