English version
Hilde Hatleskog Zeiner

Hilde Hatleskog Zeiner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog; Stokstad, Sigrid (2021). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control?. 17 s. Public Management Review.
https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1988271

Zeiner, Hilde Hatleskog (2020). Seeing like a welfare state–legibility and the transformation of the self-help field. Critical Policy Studies. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1867597

Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Fra felt til verktøy: Om Selvhjelp Norge som koordinerende enhet. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. s. 167-189. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.68....

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse?. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.68.ch8

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. s. 9-46. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ https://doi.org/10.23865/noasp.68...

Zeiner, Hilde Hatleskog (2014). Det kunnskapsbaserte barnevernet som strategi og praksis :. 12 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig