English version
Hege Hofstad

Hege Hofstad

Kort om

Min forskning handler om styring og samskaping i skjæringspunktet mellom offentlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, det organiserte sivilsamfunnet, ulike typer næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer for å utvikle og iverksette overgripende og langsiktige mål som folkehelse, klima, bærekraft. Jeg studerer hvordan slike prosesser spiller seg ut på lokalt nivå, i lokalsamfunnsutvikling, samfunns- og arealplanlegging eller i konkrete politiske vedtaksprosesser. Hvem som tar lederskap og hvordan er en særlig interesse.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Lederskap   Sosial ulikhet   Klima   Bærekraftig byutvikling   Folkehelse   Lokalsamfunnsutvikling   Samskaping

Regioner

Norden

Land

Danmark   Norge   Sverige   Sør-Afrika   India

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hofstad, Hege (2023). Well understood? A literature study defining and operationalising community social sustainability. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability .

Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (2022). How to Lead Collaborative Governance for Climate Transformation: A Guide for City Leaders and Decision-makers. 12 s. Journal of City Climate Policy and Economy. Vol. 1.

Schou, Arild; Hofstad, Hege; Monkerud, Lars Chr. (2022). The role of organisational resources for integrating health surveillance data into municipal action in Norway. 14 s. International Journal of Health Promotion and Education .

Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (2022). Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation. Earth System Governance . Vol. 13.

Hofstad, Hege; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob; Vedeld, Trond (2022). Designing and leading collaborative urban climate governance: Comparative experiences of co-creation from Copenhagen and Oslo. Environmental Policy and Governance . Vol. 32.

Hofstad, Hege; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob; Vedeld, Trond (2021). Leading co-creation for the green shift. 10 s. Public Money & Management .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540...

Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (2021). Exploring city climate leadership in theory and practice: responding to the polycentric challenge. Journal of Environmental Policy and Planning .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15239...

Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hilde, Solli; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Polycentric urban climate governance: Creating synergies between integrative and interactive governance in Oslo. Environmental Policy and Governance . Vol. February.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.19...

Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (2021). The role of goal-setting in urban climate governance. Earth System Governance . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2764303

Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (2020). Climate Leadership: Developing Innovative Strategic Tools to Improve the Partnership Mode of Planning. Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. 8. s. 131-150. Palgrave Macmillan.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig