English version
Marianne Millstein

Marianne Millstein

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Demokratisering   Byutvikling   Medborgerskap   Politisk deltagelse   Lokal politikk   Bærekraftig byutvikling   Sivilsamfunn   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Sosiale og politiske bevegelser   Styresett   Utviklingsforskning

Regioner

Sørlige Afrika

Land

Brasil   Norge   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Millstein, Marianne ; Kontinen, Tiina; Biekart, Kees (2023). Civil Society Responses to Changing Civic Spaces. ISBN: 978-3-031-23304-3. 293 s. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-2

Millstein, Marianne (2021). Byrom og sosialt bærekraftig byutvikling. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 134-152. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Millstein, Marianne ; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Medvirkning i byromsutviklingen. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 171-189. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byromsprosesser. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 64-72. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Introduksjon: Demokratiske byrom?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 13-25. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Byrom - mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 439-450. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byrom. ISBN: 9788215042763. 464 s. Universitetsforlaget.

Hofstad, Hege ; Millstein, Marianne ; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond ; Hansen, Karsten Bruun (2021). The role of goal-setting in urban climate governance. 9 s. Earth System Governance. Vol. 7.
https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100088

Millstein, Marianne (2020). ‘If I Had My House, I’d Feel Free’: Housing and the (Re)Productions of Citizenship in Cape Town, South Africa. Urban Forum. Vol. 31.
https://doi.org/10.1007/s12132-020-09397-2

Hammar, Amanda; Millstein, Marianne (2020). Juxtacity: an Approach to Urban Difference, Divide, Authority, and Citizenship. 15 s. Urban Forum. Vol. 31.
https://doi.org/10.1007/s12132-020-09402-8

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig