English version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi   Byplanlegging   Segregasjon   Arkitektur   Ungdomsforskning   Byforskning   Urban studies

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

 • Et sted å være ung

  Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

 • Nordic Research Network for Architectural Anthropology

  The objective of this network is to create an inspiring architectural anthropology research environment that extends across national, disciplinary and organisational boundaries and links scholarly research to design practice.

 • Sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker bistand for å få undersøkt kommuners erfaringer med hvordan det jobbes med kvalitet og arkitektur.

 • Stedsanalyse Furuset

  Analysen skal fungere som et kunnskapsgrunnlag og skal gi innspill for et eventuelt områdeløft i 2020.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

 • Ungdomsmedvirkning for Hauketo, Lambertseter og Oppsal

  Hva tenker egentlig ungdommene om sine hjemsteder? Målet med prosjektet er å kartlegge og innhente kunnskap om kvaliteter, mangler og behov i nærområdet fra ungdommens ståsted.

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og plan .

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Selling homes: the polysemy of visual marketing. Social Semiotics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10350...

Andersen, Bengt (2019). Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo. Ethnicities . Vol. 19.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1468...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .

Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 5. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. s. 89-104. Universitetsforlaget.

Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 15. s. 325-337. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_oslo---ulikhetenes-by...

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2017). Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 22.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig