English version
Bengt Andersen

Bengt Andersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Urban antropologi   Byplanlegging   Segregasjon   Arkitektur   Ungdomsforskning   Urban studies   Byforskning

Land

Norge   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt ; Skrede, Joar (2023). Intervju som metode. ISBN: 9788202753375. 142 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://cappelendamm.no/_intervju-som-metode-bengt

Mouratidis, Konstantinos; Andersen, Bengt (2023). What makes people stay longer in the densifying city? Exploring the neighbourhood environment and social ties. Housing Studies.
https://doi.org/10.1080/02673037.2023.2185593

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/13549839.2022.2034769

Andersen, Bengt ; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njus.2.1.1

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 s. Social Semiotics.
https://doi.org/10.1080/10350330.2022.2035654

Hagen, Aina Landsverk ; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821 . 311 s. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk ; Andersen, Bengt (2021). Introduksjon til ung medvirkning, kreativitet og konflikt i planlegging. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 11-41. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Andersen, Bengt ; Hannah, Ander; Skrede, Joar (2021). The directors of urban transformation: The case of Oslo. Local Economy.
https://doi.org/10.1177/0269094220988714

Andersen, Bengt ; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan. Vol. 114.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-6003-2021-01-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig