Sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker bistand for å få undersøkt kommuners erfaringer med hvordan det jobbes med kvalitet og arkitektur.

Oppdraget går ut på å samle erfaringer og vurdere bruk av ulike type virkemidler for styring og sikring av kvalitet i plan- og byggesaksprosessene, og å gi anbefalinger om hva som er gode styringsredskaper/verktøy for å sikre god arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak: hvordan plan- og bygningslovens virkemidler kan brukes, og hvordan veiledningen for kvalitet og attraktivitet i de bygde omgivelser kan styrkes. Dette vil vi gjøre gjennom intervjuer, en survey og dokumentanalyser. Respondenter vil rekrutteres fra kommuner og fylker/regioner/fylkesmenn. Oppdraget vil resultere i en rapport.

  • Prosjektmedlemmer

     

    Laster inn ...