Et sted å være ung

Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

UngHus egen nettside

For siste nytt fra forskergruppen, gå til UngHus egen nettside:

unghus.oslomet.no

Hvordan kan medvirkningsprosesser rigges for å sikre et godt tilbud som treffer den spesifikke målgruppen, og som samtidig bidrar til at tjenesteapparatet bedre kan koordinere tjenestene sine også overfor andre beboere i nærmiljøet?

Medvirkning er lovpålagt, men blir ofte skinn-prosesser hvor man hører på lokale innbyggere uten nødvendigvis å klare å ta det de sier i betraktning eller bruke det i utvikling og forbedring av kommunale tjenester.

Prosjektsamarbeidet i "Et sted å være ung" er mellom Moss, Drammen og Tromsø og Oslo kommune ved bydelene Østensjø, St. Hanshaugen, Alna, Grünerløkka og Vestre Aker, med AFI, NOVA og Institutt for informasjonsteknologi (OsloMet) som FoU-partner.

Prosjektets innovasjon vil være å samskape nye metoder og rammeverk for innovativ medvirkning og medforsking med ungdom selv, etter en "citizen science"-modell.

Innovasjonen vil bidra til økt kvalitet og treffsikkerhet i tjenestetilbudet rettet mot denne gruppen, samt styrke deres stedstilhørighet, livskvalitet, opplevelse av mestring og tillit til tjenesteapparatet. Prosjektet vil gi en lærings- og utviklingsarena for innovativ medvirkning, som kan anvendes på mer generelle områder, målgrupper og tjenestetilbud i kommunene.

Innovasjonen vil styrke deres betingelser for å jobbe kreativt, systematisk og tverrfaglig i lokale utviklingsprosesser sammen med aktører fra andre sektorer, som sivilsamfunn, forskning og privat næringsliv. Prosjektets hovedarbeidspakker UngStat, UngErfar, UngIdé, UngBygg, UngForsk og UngMedia, og aktivitetene UngKompetanse, UngFormidling, UngEtikk og UngAdmin vil alle ha sterk etnografisk forankring.

I hver av arbeidspakkene vil lokale ungdom engasjeres inn i prosjektet på ulike vis. Prosjektet vil også tilby seks masterstipend, og engasjere elever fra ulike studiefordypninger som unge etnografiske medforskere, sammen med representanter fra kommunene.

Hvordan gjør vi medvirkning med barn og unge? Forskergruppen har nylig publisert boken Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging (press.nordicopenaccess.no) (2021) som tar for seg hvordan medvirkning med barn og unge utspiller seg i praksis, i steds- og byutviklingsprosesser i norske kommuner.

Fra sine ulike ståsteder diskuterer samfunnsforskere, kunstnere, en arkitekt og en ung medvirker erfaringer og dilemmaer med å inkludere barn, ungdom og unge voksne som medvirkere. Leseren får konkrete eksempler fra medvirkningsprosesser og presentasjon av verktøy som er utviklet i samarbeid med ungdom, arkitekter og offentlig ansatte.

 • Prosjektmedarbeidere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Bydel Vestre Aker
  • Bydel Grünerløkka
  • Bydel St. Hanshaugen
  • Bydel Alna
  • Bydel Østensjø
  • Moss kommune
  • Tromsø kommune
  • Drammen kommune

  Øvrige partnere:

  • Redd Barna
  • Ungdom & Fritid
  • DOGA
  • Distriktssenteret
  • Tøyen Unlimited
  • Røde Kors