Sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag

Hvordan vurderer storsamfunnet vektersektorens bidrag til samfunnet?

På oppdrag fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, skal vi gjennom intervjuer, dokumentstudier og feltarbeid, undersøke vekterbransjens samfunnsverdi.

Et overordnet spørsmål er hvordan storsamfunnet vurderer vektersektorens bidrag til samfunnet. Man kan for eksempel spørre seg: Hva hadde konsekvensene vært om bransjen ble borte i morgen?

Det å stille slike spørsmål til dagens kunder, politikere, sentrale byråkrater og andre relevante aktører, kan bidra til å kaste et lys over hva det er vekterne og sikkerhetsfirmaene faktisk gjør og bidrar med i dagens norske samfunn.

Vi vil også kartlegge omgivelsenes/kunders forventninger til bransjen og den enkelte tjeneste/vekter de eventuelt selv har. Videre vil vi høre med vekterne og deres arbeidsgivere selv – hvordan ser de på egen virksomhet og rolle?

Det vil i tillegg være viktig å vurdere hvilke verktøy bransjen har til å løse de oppgavene kontraktene, lov/forskrift og samfunnet forventer at skal utføres.