English version
Heidi Bergsli

Heidi Bergsli

Fagområder

Emner

Geografi   Urban studies   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne ; Henningsen, Erik ; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi ; Knudsen, Jan Sverre ; Dokken, Therese ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 11-47. Kulturrådet.

Takle, Marianne ; Henningsen, Erik ; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi ; Knudsen, Jan Sverre ; Dokken, Therese ; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Kulturpolitikk og festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 341- Kulturrådet.

Takle, Marianne ; Bergsli, Heidi ; Dokken, Therese (2023). Pragmatikkens kunst: Kulturrådets tilskudd til festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 161-214. Kulturrådet.

Bergsli, Heidi ; Dokken, Therese (2023). Tilskuddsordningen for musikkfestivaler: svøpt og helstøpt?. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 116-160. Kulturrådet.

Takle, Marianne ; Bergsli, Heidi ; Dokken, Therese (2023). Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 76-115. Kulturrådet.

Bergsli, Heidi ; Hanssen, Gro Sandkjær ; Sirowy, Beata (2019). “Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Red.). Bysamfunn. s. 29-42. Universitetsforlaget.

Bergsli, Heidi ; Harvold, Kjell Arve (2018). Planning for Polycentricity. The Development of a Regional Plan for the Oslo Metropolitan Area. 19 s. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). Vol. 22.
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/vie

van der Wel, Kjetil A. ; Dahl, Espen ; Bergsli, Heidi (2016). The Norwegian policy to reduce health inequalities: key challenges. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2016-01-03

Bergsli, Heidi (2011). Envisioned landscapes on Marseille’s waterfront. Cremaschi, Marco; Eckardt, Frank (Red.). Changing Places: Urbanity, Citizenship & Ideology in New European Neighbourhoods. s. 34-63. Techne Press.

Bergsli, Heidi (2010). Kulturledet byutvikling i Oslo og Marseille. Arkitektnytt. Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig