Kartlegging og evaluering av tiltak og modeller

Kartlegging og evaluering av tiltak og modeller for bedre samordning av tjenester til barn med tiltak fra barnevernet, som bor utenfor hjemmet.

I prosjektet skal det vurderes ulike samordningsmodeller når det kommer til hjelp til barn under barnevernet.

Eksisterende samordningsmodeller som er ment å bedre samordningen av tilbudet fra ulke sektorer, skal kartlegges og evalueres. Prosjektet skal derfor både gi et kunnskapsgrunnlag, der samarbeidsmodellene gjøres rede for, og en evaluering av disse.

Prosjektet utføres i samarbeid med Oslo Economics.

  • Prosjektdeltakere

     

    Laster inn ...