English version
Arne Holm

Arne Holm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie   Samfunnsvitenskap

Emner

Kulturpolitikk   Forvaltningspolitikk   Boligpolitikk   Kulturminneforvaltning   Kulturminnepolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Gro Sandkjær ; Holm, Arne ; Tvedt, Geir (2023). Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen?. Kart og Plan. Vol. 116.
https://doi.org/10.18261/kp.116.3.2

Holm, Arne (2022). I valget mellom straff eller overtalelse - inspektørenes oppfatninger av egen funksjon under tilsyn. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Red.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. s. 117-144. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.159

Holm, Arne (2022). Det risikobaserte tilsynet - inspektørenes oppfatninger av tilsynsprosessen. Gezelius, Stig Strandli; Veggeland, Frode (Red.). Forvaltningen av dyrevelferd i Norge -- Hvordan få lovverk til å virke?. s. 145-180. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.159Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig