Forskningsoppdrag om bosetting av flyktninger i storbyene

Prosjektet skal studere praksiser for bosetting av flyktninger i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Om prosjektet

Prosjektet skal studere praksiser for bosetting av flyktninger i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Prosjektet skal gi systematisk kunnskap om bosettingsarbeidet som gjør det mulig å sammenligne storbyenes bosettingsstrategier, praksiser og vurderinger ved bosetting av flyktninger. I tillegg til å studere byenes praksiser og vurderinger, skal flyktninger intervjues om egne erfaringer med bosetting og hvordan de vurderer hensiktsmessigheten ved egen boligsituasjon opp mot egne ambisjoner for integrering.

En av hensiktene med prosjektet er å få fram fordeler og ulemper ved hver av storbyenes framgangsmåter og vurdere hva som kreves for at gode praksiser ev.  kan overføres mellom byene.

Prosjektet finansieres gjennom Storbyprogrammet ved Velferdsetaten i Oslo kommune. Oppdragsgivers kontaktperson: Mona Rekve.

Prosjektmedarbeidere

Laster inn ...