English version
Susanne Søholt

Susanne Søholt

Kort om

Susanne Søholt er statsviter og har de seneste årene jobbet med migrasjon, integrering og segregering i urbane og rurale områder. Hovedfokuset har vært på integrasjon/segregering i boligmarkedet, men også i lokalsamfunn/ nabolag og i arbeidsmarkedet og på forholdet mellom minoriteter og majoriteten.
Søholt er opptatt av betingelser for alle kategorier av innvandrere, inkludert asylsøkere. Søholt arbeider også med hvordan samfunnet og rurale og urbane områder påvirkes av migrasjon. Hun er opptatt av internasjonale og nasjonale komparasjoner for å sette hva som skjer i Norge i perspektiv.
Tidligere har Søholt jobbet mye med medvirkning i lokale endringsprosesser og med forsøk som metode.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Integrering   Byforskning   Ruralforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Søholt, Susanne (2022). The Problem of Equal Opportunities in Housing. Immigrants in a Liberalized Housing Market. Scandinavian Studies in Law . Vol. 68.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (2020). The Norwegian Case: Integration Through Local Autonomy and Institutionalization. Palgrave Studies in Sub-National Governance .

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (2020). Agents of centralization? Local School administrations and contested School closures in Norwegian rural districts. Journal of Rural Studies . Vol. 80.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (2019). Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Søholt, Susanne; Aasland, Aadne (2019). Enhanced local-level willingness and ability to settle refugees: Decentralization and local responses to the refugee crises in Norway. 18 s. Journal of Urban Affairs .

Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (2018). Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Supule, Inese; Søholt, Susanne (2018). Rural Municipalities and Change in Local School Structure: Comparing Room of manoeuvre among Rural Municipalities in Latvia and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Søholt, Susanne; Stenbacka, Susanne; Nørgaard, Helle (2018). Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience. 10 s. Journal of Rural Studies .

Søholt, Susanne; Lynnebakke, Brit (2015). Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 41.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig