Evaluering av kommunale integreringstiltak

Bakgrunnen for oppdraget er behovet for mer systematisk kunnskap om effekter av innsats for å fremme integrering.

Om prosjektet

Bakgrunnen for oppdraget er behovet for mer systematisk kunnskap om effekter av innsats for å fremme integrering. Det overgripende forskningsspørsmålet er: Hvilke tiltak og elementer bidrar til positive effekter på deltakelse i sysselsetting, utdanning og samfunnsliv blant innvandrere? 

Oppdraget omfatter tre faser. Fase 1 er en prosessevaluering av utvalgte tiltak i tilskuddsordningen «Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.» Dette oppdraget kan utløse opsjoner om pilotering (fase 2) og systematisk utprøving (fase 3) av et begrunnet utvalg av tiltakene som prosess evalueres. 

Publikasjoner

Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...