English version
Berit Aasen

Berit Aasen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Haug, Marit ; Aasland, Aadne ; Aasen, Berit (2019). Attitudes Towards Women’s Participation in Local Politics in South Asia. Forum for Development Studies.
https://doi.org/10.1080/08039410.2019.1635525

Williams, Glyn; Omankuttan, Umesh; Devika, J.; Aasen, Berit (2018). Enacting participatory, gender-sensitive slum redevelopment? Urban governance, power and participation in Trivandrum, Kerala. Geoforum. Vol. 96.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.07.021

Braathen, Einar ; Jordhus-Lier, David Christoffer; Aasen, Berit ; Sutherland, Catherine (2016). Urban poverty and inequality in Rio de Janeiro, Durban and Cape Town. Braathen, Einar; May, Julian; Ulriksen, Marianne S.; Wright, Gemma C. (Red.). Poverty and Inequality in Middle Income Countries. s. 143-166. Zed Books.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig