English version
Einar Braathen

Einar Braathen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Bærekraftig byutvikling   IKT i utviklingsland   Sosiale og politiske bevegelser   Aktivt medborgerskap   Klimatilpasning

Land

Brasil   Mosambik   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sørbøe, Celina; Braathen, Einar (2022). CONTENTIOUS POLITICS OF SLUMS: Understanding Different Outcomes of Community Resistance against Evictions in Rio de Janeiro. International Journal of Urban and Regional Research . Vol. 46.

Braathen, Einar (2020). Pac’Stão versus the City of Police: Contentious Activism Facing Megaprojects, Authoritarianism, and Violence. Conflict and Society - Advances in Research . Vol. 6.
https://doi.org/10.3167/arcs.2020.060109

Ekeland, Anders; Braathen, Einar (2020). Venstresida og regjeringsspørsmålet – kritiske og sammenliknende perspektiv på SVs erfaringer. Vardøger .
http://www.vardoger.no/fulltekst/vardoger38/11_eke...

Braathen, Einar (2020). ’Venstrepopulisme’ i Sør-Europa etter finanskrisen. Vardøger .
http://www.vardoger.no/fulltekst/vardoger38/09_bra...

Leal de Oliveira, Fabricio; Vainer, Carlos B.; Mascarenhas, Gilmar; Bienenstein, Glauco; Braathen, Einar (2019). "Mega-events, legacies and impacts: notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics". 14 s. International Journal of Urban Sustainable Development .

Braathen, Einar (2018). The Olympic Movement at the Crossroads. Sustainability challenges and the Rio 2016 Summer Olympic Games. Kostas, Georgiadis (Red.). Olympic Education as a Tool for Development and Sustainability. Kap.1. s. 29-45.

Braathen, Einar (2018). Brazil - the rise and fall of democratic developmentalism. Tapscott, Chris; Halvorsen, Tor; Teresita, Crus-Del Rosario (Red.). The Democratic Developmental State: North-South Perspectives. Kap. 6. s. 131-149. Ibidem-Verlag.

Simon, Véronique Karine; Braathen, Einar (2018). Collective heritage and urban politics: an uncertain future for the living culture of Rio de Janeiro?. International Journal of Heritage Studies (IJHS) . Vol. 25.

Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (2016). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. ISBN: 978-1-138-83981-6. 230 s. Routledge.
https://www.routledge.com/The-Politics-of-Slums-in...

Braathen, Einar (2016). Brazil's World Cup protests, 2013-14. Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (Red.). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. 7.2. s. 188-192. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig