English version
Svein Ole Borgen

Svein Ole Borgen

Kort om

Forskningsinteresser: Innovasjon, Bærekraft, Forbrukerstudier, Institusjonell økonomi, Verdikjedeanalyse (landbruk og fiskeri), Lokale matsystemer, RRI (ansvarlig forskning og innovasjon), Vitenskapssosiologi, Urbane matsystemer, Kooperative eierformer, Dyrevelferd, Kvalitetsstandarder og sertifiseringsordninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Innovasjon   Institusjonell teori   Verdikjeder   Strategisk analyse   Kooperativer   Organisasjonsanalyse   Forbrukerundersøkelse   Innovasjonsnettverk   Deltagende aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kjærnes, Unni ; Borgen, Svein Ole ; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (2022). Behind a fluttering veil of trust: The dynamics of public concerns over farm animal welfare in Norway. 18 s. Sociologia Ruralis. Vol. 62.
https://doi.org/10.1111/soru.12405

Borgen, Svein Ole (2021). Standard quality as a boundary object - A conceptual study. 25 s. Sociologia Ruralis. Vol. 61.
https://doi.org/10.1111/soru.12345

Malak-Rawlikowska, Agata; Majewski, Edward; Was, Adam; Borgen, Svein Ole ; Csillag, Peter; Donati, Michele; Freeman, Richard; Hoang, Viet; Lecoeur, Jean-Loup; Mancini, Maria Cecilia; Nguyen, An; Saidi, Monia; Tocco, Barbara; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar ; Wavresky, Pierre (2019). Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains. 23 s. Sustainability. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/su11154004

Borgen, Svein Ole ; Aarset, Bernt (2016). Participatory Innovation: Lessons from breeding cooperatives. Agricultural Systems. Vol. 145.
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.03.002

Borgen, Svein Ole ; Aarset, Bernt (2016). First the seed, next the smolt?. British Food Journal. Vol. 118.
https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2016-0048

Aarset, Bernt; Borgen, Svein Ole (2015). The battle of the eyed egg: Critical junctures and the control of genes in Norwegian salmon farming. Aquaculture. Vol. 445.
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.04.016

Schjøll, Alexander ; Alfnes, Frode ; Borgen, Svein Ole (2013). Attitude vs. action for farm animal welfare: What can we learn from natural field experiments?. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. s. 231-246. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou

Borgen, Svein Ole (2011). Product differentiation and cooperative governance. The Journal of Socio-Economics (JSE). Vol. 40.
https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.12.002

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne ; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.

Borgen, Svein Ole ; Sørensen, Ann-Christin (2008). Spesialproduksjoner i salgssamvirker - alternative organisasjonsformer. 32 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.).
http://hdl.handle.net/11250/2501310

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig