English version
Svein Ole Borgen

Svein Ole Borgen

Kort om

Forskningsinteresser: Innovasjon, Bærekraft, Forbrukerstudier, Institusjonell økonomi, Verdikjedeanalyse (landbruk og fiskeri), Lokale matsystemer, RRI (ansvarlig forskning og innovasjon), Vitenskapssosiologi, Urbane matsystemer, Kooperative eierformer, Dyrevelferd, Kvalitetsstandarder og sertifiseringsordninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Innovasjon   Institusjonell teori   Verdikjeder   Strategisk analyse   Kooperativer   Organisasjonsanalyse   Forbrukerundersøkelse   Innovasjonsnettverk   Deltagende aksjonsforskning

Forskningsprosjekter