English version
Unni Kjærnes

Unni Kjærnes

Kort om

Unni Kjærnes, cand real i ernæring og phd i sosiologi, er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har fokusert på forbrukerperspektiver i matpolitikk i Norge, Europa og India, særlig hvordan forbruksmønstre, holdninger til matspørsmål og tillit påvirkes av forsyningsstrukturer og politikk. En rekke matpolitiske saker er berørt: mattrygghet, ernæring, miljømessig bærekraft, dyrevelferd og matsikkerhet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kjærnes, Unni; Borgen, Svein Ole; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (2022). Behind a fluttering veil of trust: The dynamics of public concerns over farm animal welfare in Norway. Sociologia Ruralis . Vol. 62.
https://hdl.handle.net/11250/3041769

Kjærnes, Unni (2019). Sosiale variasjoner og ulikheter i kosthold og matvaner. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. 14. Fagbokforlaget.

Niva, Mari; Mäkelä, Johanna; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni (2019). Eating Sustainably. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 11. s. 173-191. Bloomsbury Academic.

Holm, Lotte; Lauridsen, Drude Skov; Gronow, Jukka; Kahma, Nina; Kjærnes, Unni; Lund, Thomas Bøker; Mäkelä, Johanna; Niva, Mari (2019). The Food We Eat. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 2. s. 15-33. Bloomsbury Academic.

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2019). Food Insecurity. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 9. s. 141-159. Bloomsbury Academic.

Lund, Thomas Bøker; Kjærnes, Unni; Holm, Lotte (2017). Eating out in four Nordic countries: National patterns and social stratification. Appetite . Vol. 119.

Amilien, Virginie; Kjærnes, Unni (2017). The dynamics of sheep welfare in Norway – between idealised images and practical realities. British Food Journal . Vol. 119.

Kjærnes, Unni (2016). Til forbrukernes beste? Endret handlingsrom for forbrukermakt og forbrukerinteresser. Hegrenes, Agnar; Mittenzwei, Klaus; Prestegard, Sjur Spildo (Red.). Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. 11. s. 205-225. Fagbokforlaget.

Kjærnes, Unni; Amilien, Virginie (2016). Regulering av velferd hos sau i Norge: ulike verdiverdener – ulike forståelser av velferd. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/128...

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2016). Food security and food insecurity in Europe: An analysis of the academic discourse (1975–2013). Appetite . Vol. 103.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig