English version
Christian Poppe

Christian Poppe

Forskningsprosjekter

  • Husholdenes økonomi i koronatider

    SIFO gjennomfører en serie spørreundersøkelser om effekten av koronakrisen for folks privatøkonomi.

  • Inkluderende forbruk

    Satsingsområde med mål å utvikle og formidle kunnskap om hvordan forbruk kan fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering av sårbare grupper.

  • Nye gjeldsordninger 2017

  • WellDebt

    Prosjektet ”WellDebt: Debt problems, illhealth and labour market marginalisation” skal fylle inn kunnskapshull om sammenhengene mellom gjeldsproblemer, dårlig helse og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Vitenskapelige publikasjoner

Poppe, Christian (2022). Kredittsamfunnet. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian (2022). Gjeld, frihet og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne (2022). Betydningen av økonomisk kunnskap. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir ; Tufte, Per Arne ; Poppe, Christian (2022). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. ISBN: 9788215063645. 309 s. Universitetsforlaget.

Borgeraas, Elling M ; Poppe, Christian ; Lavik, Randi Kristine (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review. Vol. 6.
https://doi.org/10.13136/isr.v6i1.124

Poppe, Christian ; Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (2016). The dangers of borrowing in the age of finanicialization. 15 s. Acta Sociologica. Vol. 59.
https://doi.org/10.1177/0001699315608923

Poppe, Christian ; Collard, Sharon B.; Jakobsen, Türf Bøcker (2016). What has debt got to do with it? The Valuation of Homeownership in the Era of Financialization. 18 s. Housing, Theory and Society. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1089934

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne ; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.

Poppe, Christian (2009). Ansvar for egen gjeld?. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. s. 251-276. Cappelen Damm Akademisk.

Poppe, Christian ; Böcker Jakobsen, Turf (2009). Lånefest? Betydningen af kreditfinansieret forbrug blandt udvalgte grupper i den danske middelklasse. ISBN: 978-87-619-2485-8. 180 s. Forlaget Thomson.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig