Husholdenes økonomi i koronatider

SIFO gjennomfører en serie spørreundersøkelser om effekten av koronakrisen for folks privatøkonomi.

Den 12. mars 2020 ble Norge stengt ned. Dette ga seg umiddelbart utslag i stengte bedrifter, oppsigelser og permitteringer. Ved utgangen av mars var over 400 000 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav. 301 000 helt ledige, 13 000 på tiltak og 97 000 delvis ledige. Sammenlignet med februar var dette en økning i antall helt ledige på 360 prosent.

Det er foreløpig gjennomført tre studier av koronakrisens konsekvenser for folks privatøkonomi. 

Problemstillingen er tredelt:

Laster inn ...

Publikasjoner

Resultater fra prosjektet

folk på Karl Johans gate i Oslo
En av fire husholdninger økonomisk rammet av korona

Myndighetenes tiltak har virket positivt inn på folks økonomi, men det er fortsatt mange som sliter. Det fører til økt ulikhet på sikt, mener forsker.

mennesker på Karl Johans gate i Oslo
Korona har forsterket den økonomiske ulikheten i Norge

De fleste av oss har klart oss bra økonomisk gjennom krisen, men for de mest utsatte er økonomien enda strammere enn før.

bekymret mann med kredittkort
Koronakrisen: nesten én av ti har økonomiske problemer

Til sammen er nesten fire av ti norske hushold økonomisk sårbare. Mange tror det blir enda vanskeligere å betale regningene sine i månedene framover.