Norwegian version
Christian Poppe

Christian Poppe

Scientific publications

Borgeraas, Elling M; Poppe, Christian; Lavik, Randi Kristine (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review . Vol. 6.

Poppe, Christian; Collard, Sharon B.; Jakobsen, Türf Bøcker (2016). What has debt got to do with it? The Valuation of Homeownership in the Era of Financialization. Housing, Theory and Society . Vol. 33.

Poppe, Christian; Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (2016). The dangers of borrowing in the age of finanicialization. Acta Sociologica . Vol. 59.

Poppe, Christian; Tufte, Per Arne; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 52.

Poppe, Christian (2009). Ansvar for egen gjeld?. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Ed.). Forbrukerens ansvar. 9. p. 251-276. Cappelen Damm Akademisk.

Poppe, Christian; Böcker Jakobsen, Turf (2009). Lånefest? Betydningen af kreditfinansieret forbrug blandt udvalgte grupper i den danske middelklasse. ISBN: 978-87-619-2485-8. 180 p. Forlaget Thomson.

Poppe, Christian (2009). Fornuftig overforbruk - fins det?. Gorton, Lars; Millqvist, Göran (Ed.). Finansiella kriser - betalingssystem och skuldförhållanden. 9. p. 145-165.

Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne; Poppe, Christian (2006). Contentions over Food Safety : the Significance of Consumer Trust. Ansell, Christopher; Vogel, David (Ed.). What's the beef? The contested governance of European food safety. 3. p. 61-80. MIT Press.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete