Norwegian version
Christian Poppe

Christian Poppe

Scientific publications

Solstad, Asgeir ; Tufte, Per Arne ; Poppe, Christian (2022). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. ISBN: 9788215063645. 309 p. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne (2022). Betydningen av økonomisk kunnskap. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Ed.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian (2022). Kredittsamfunnet. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Ed.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian (2022). Gjeld, frihet og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Ed.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Borgeraas, Elling M ; Poppe, Christian ; Lavik, Randi Kristine (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review. Vol. 6.
https://doi.org/10.13136/isr.v6i1.124

Poppe, Christian ; Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (2016). The dangers of borrowing in the age of finanicialization. 15 p. Acta Sociologica. Vol. 59.
https://doi.org/10.1177/0001699315608923

Poppe, Christian ; Collard, Sharon B.; Jakobsen, Türf Bøcker (2016). What has debt got to do with it? The Valuation of Homeownership in the Era of Financialization. 18 p. Housing, Theory and Society. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1089934

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne ; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.

Poppe, Christian ; Böcker Jakobsen, Turf (2009). Lånefest? Betydningen af kreditfinansieret forbrug blandt udvalgte grupper i den danske middelklasse. ISBN: 978-87-619-2485-8. 180 p. Forlaget Thomson.

Poppe, Christian (2009). Fornuftig overforbruk - fins det?. Gorton, Lars; Millqvist, Göran (Ed.). Finansiella kriser - betalingssystem och skuldförhållanden. p. 145-165. Iustus Förlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete