Nye gjeldsordninger 2017

Forbruksforskningsinstituttet SIFO gjennomfører et prosjekt om nye gjeldsordninger inngått i 2017. Data innhentes ved tre namsfogdembeter på ulike steder i landet. Dataene underlegges statistisk analyse og rapporteres i en SIFO-rapport i 2019. Embetene blir ikke offentliggjort, og dataene er anonymisert.

For nærmere opplysninger, kontakt forsker Christian Poppe på denne email-adressen:

chripo@oslomet.no