English version
Alexander Schjøll

Alexander Schjøll

Kort om

Forskningsleder for Bærekraftig tekstil- og matforbruk. Forsker selv på mat og personlig økonomi (spesielt bolig og forsikring). Benytter eksperimentelle metoder og diverse statistiske metoder hovedsakelig.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Eksperiment-design   Mikroøkonometri   Forbrukeratferd   Forbruk mat   Bolig

Forskningsprosjekter

  • Organic-PLUS

    Formålet med prosjektet er å finne nye erstatninger for en rekke innsatsmidler og metoder som i dag er omstridte, men tillat brukt i økologisk landbruk.

  • SIFO-survey

    SIFO-surveyen er en spørreundersøkelse brukt for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt.

Vitenskapelige publikasjoner

Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander (2021). Er asymmetrisk informasjon en drivkraft for konflikter i det norske boligmarkedet?. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-02-02

Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Strømgren, Børge; Sandaker, Ingunn; Lekhal, Samira (2021). Efficiency of In-Store Interventions to Impact Customers to Purchase Healthier Food and Beverage Products in Real-Life Grocery Stores: A Systematic Review and Meta-Analysis. 30 s. Foods. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/foods10050922

Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice. Vol. 2.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100187

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE).
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Lanseng, Even (2018). Reklame i blogger – forbrukeres holdninger og reaksjoner. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 158-168. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. 24 s. Sustainability. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/su10093058

Schjøll, Alexander (2017). Country-of-origin preferences for organic food. Organic Agriculture. Vol. 7.
https://doi.org/10.1007/s13165-016-0159-1

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2017). Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant. British Food Journal. Vol. 119.
https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2016-0264

Gerini, Francesca; Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (2016). Organic‐and Animal Welfare‐labelled Eggs: Competing for the Same Consumers?. Journal of Agricultural Economics (JAE). Vol. 67.
https://doi.org/10.1111/1477-9552.12154

Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Wang, Qing; Skuland, Silje Elisabeth; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Schjøll, Alexander; Pachucki, Mark; Rozin, Paul; Stein, Jarrett; Almli, Valerie Lengard; van Kleef, Ellen (2016). Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children´s diet and food consumption? A cross-national comparative perspective. Critical reviews in food science and nutrition.
https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1197180

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig