English version
Kirsi Laitala

Kirsi Laitala

Kort om

Kirsi Laitala er forsker II i SIFOs teknologi og bærekraft gruppe, der hun har jobbet med tekstilforskning siden 2001. Hun har sivilingeniørutdanning fra Tammerfors Tekniske Universitet i Finland innen tekstil, fiber og konfeksjonsteknikk og PhD fra institutt for produktdesign ved NTNU fra 2014. Hun har også internasjonal utdannelse "European Masters in Advanced Textile Engineering, E-TEAM", som inkluderer studier i flere Europeiske universiteter. Hun har tidligere arbeidet ved Tekstilhøyskolen i Borås i Sverige.
Laitala har forsket og publisert på områder knyttet til kleskvalitet, vedlikehold, sikkerhet, miljø, design, samt passform og størrelsesspørsmål. I PhD prosjekt studerte hun tekstilers bærekraftighet med hovedvekt på forbrukernes vaner innen bruk, vask og avhending. Hun bruker tverrfaglige forskningsmetoder som ofte kombinerer produkters materielle egenskaper med forbrukerundersøkelser, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen materialteknologi   Industri- og produktdesign

Emner

Miljø   Klær   Tekstil   Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Klesforbruk   Tekstiler   Tekstilvask   Klesvask

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Løvbak Berg, Lisbeth (2024). The Impact of Modes of Acquisition on Clothing Lifetimes. Niinimäki, Kirsi (Red.). Recycling and Lifetime Management in the Textile and Fashion Sector. s. 91-111. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003044413-8

Laitala, Kirsi ; Løvbak Berg, Lisbeth ; Strandbakken, Pål (2023). Why won’t you complain? Consumer rights and the unmet product lifespan requirements. Niinimäki, Kirsi; Cura, Kirsti (Red.). PROCEEDINGS 5th PLATE Conference. s. 563-568. Aalto University.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1367-9

Rasch, Tone; Haugsrud, Ingrid ; Laitala, Kirsi (2023). Da klær ble av plast. Nylonstrømpenes vekst og fall. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.

Klepp, Ingun Grimstad ; Laitala, Kirsi (2023). Washing Clothes. Pouillard, Véronique; Dube-Senecal, Vincent (Red.). The Routledge History of Fashion and Dress, 1800 to the Present. s. 491-506. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429295607-31

Sigaard, Anna Schytte ; Laitala, Kirsi (2023). Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences. 23 s. Fibers. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/fib11020012

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone (2022). The Fate of Natural Fibres in Environmental Evaluations: A Question of Volume. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 35-59. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone (2022). A Fashion Future: Fibre Diet. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 171-189. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Klepp, Ingun Grimstad ; Laitala, Kirsi ; Rathinamoorthy, R. (2022). The Consumer Perception of Odour. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 1-13. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-1

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 197-224. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-10

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. 17 s. International Journal of Fashion Studies (INFS). Vol. 9.
https://doi.org/10.1386/infs_00060_1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig