English version
Kirsi Laitala

Kirsi Laitala

Kort om

Kirsi Laitala er forsker II i SIFOs teknologi og bærekraft gruppe, der hun har jobbet med tekstilforskning siden 2001. Hun har sivilingeniørutdanning fra Tammerfors Tekniske Universitet i Finland innen tekstil, fiber og konfeksjonsteknikk og PhD fra institutt for produktdesign ved NTNU fra 2014. Hun har også internasjonal utdannelse "European Masters in Advanced Textile Engineering, E-TEAM", som inkluderer studier i flere Europeiske universiteter. Hun har tidligere arbeidet ved Tekstilhøyskolen i Borås i Sverige.
Laitala har forsket og publisert på områder knyttet til kleskvalitet, vedlikehold, sikkerhet, miljø, design, samt passform og størrelsesspørsmål. I PhD prosjekt studerte hun tekstilers bærekraftighet med hovedvekt på forbrukernes vaner innen bruk, vask og avhending. Hun bruker tverrfaglige forskningsmetoder som ofte kombinerer produkters materielle egenskaper med forbrukerundersøkelser, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen materialteknologi   Industri- og produktdesign

Emner

Miljø   Klær   Tekstil   Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Klesforbruk   Tekstiler   Tekstilvask   Klesvask

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sigaard, Anna Schytte; Laitala, Kirsi (2023). Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences. Fibers . Vol. 11.

Shevchenko, Tetiana; Saidani, Michael; Ranjbari, Meisam; Kronenberg, Jakub; Danko, Yuriy; Laitala, Kirsi (2022). Consumer behavior in the circular economy: Developing a product-centric framework. Journal of Cleaner Production . Vol. 384.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135568

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. International Journal of Fashion Studies (INFS) . Vol. 9.
https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellec...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. 10. s. 197-224. CRC Press.
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9...

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Rathinamoorthy, R. (2022). The Consumer Perception of Odour. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. 1. s. 1-13. CRC Press.
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone (2022). A Fashion Future: Fibre Diet. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 7. s. 171-189. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone (2022). The Fate of Natural Fibres in Environmental Evaluations: A Question of Volume. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. Kapittel 2. s. 35-59. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Global differences in consumer practices affect clothing lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment. Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. 463. s. 463-468. Universitätsverlag der TU Berlin.
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1029...

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (2021). Wardrobe Sizes and Clothing Lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment. Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. Universitätsverlag der TU Berlin.

Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nguyen, Quan V.; Clarke, simon J.; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater. 10 s. The International Journal of Life Cycle Assessment .
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig