English version
Anna Schytte Sigaard

Anna Schytte Sigaard

Kort om

Stipendiat på bærekraftig kles- og tekstilforbruk. Forsker på tekstilavfall, syntetiske tekstiler og tekstilfibre. 

Temaer utforsket gjennom PhD-prosjektet:

- Hva består avhendede tekstiler fra norske husholdninger av?

- Hvordan og hvorfor skapes tekstilavfall i husholdningene, og hvordan avhendes det?

- Hvilken verdi tillegger folk brukte tekstiler, og hvordan påvirker dette tekstilavfall?

- Hvilke preferanser har forbrukere for fibre og tekstilmaterialer, og hvordan påvirker dette klesforbruket?

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Løvbak Berg, Lisbeth; Klepp, Ingun Grimstad; Sigaard, Anna Schytte; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. Fibers . Vol. 11.
https://www.mdpi.com/2079-6439/11/2/15

Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad; Sigaard, Anna Schytte; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. Fibers .

Sigaard, Anna Schytte; Laitala, Kirsi (2023). Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences. Fibers . Vol. 11.

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone (2022). A Fashion Future: Fibre Diet. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 7. s. 171-189. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Haugrønning, Vilde; Broda, Jan; Espelien, Ingvild Svokmo; Klepp, Ingun Grimstad; Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Rom, Monika; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone Skårdal (2022). Upping the WOOLUME: Waste Prevention Based on Optimal Use of Materials. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel. s. 61-82. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone (2022). The Fate of Natural Fibres in Environmental Evaluations: A Question of Volume. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. Kapittel 2. s. 35-59. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig