English version
Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

Kort om

Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner, og miljø. Spesielt er hun opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv. Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid, fritid og friluftsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Miljø   Kjønn   Helse   Forskningsmetode   Kropp   Materiell kultur   Miljøgifter   Industri   Forskningsformidling   Kulturhistorie   Klær   Ull   Friluftsliv   Tverrvitenskapelighet   Forbrukeratferd   Klesforbruk   Formidling   Avfall   Levetid   Miljø-bærekraftighet   Delingsøkonomi   Klesvask   Husarbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Løvbak Berg, Lisbeth; Klepp, Ingun Grimstad; Sigaard, Anna Schytte; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. Fibers . Vol. 11.
https://www.mdpi.com/2079-6439/11/2/15

Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad; Sigaard, Anna Schytte; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. Fibers .

Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Bączek, Marcin; Broda, Jan; Rom, Monika; Espelien, Ingvild; Klepp, Ingun Grimstad (2022). Acoustic Performance of Sound Absorbing Materials Produced from Wool of Local Mountain Sheep. Materials . Vol. 15.

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. International Journal of Fashion Studies (INFS) . Vol. 9.
https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellec...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. 10. s. 197-224. CRC Press.
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9...

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Rathinamoorthy, R. (2022). The Consumer Perception of Odour. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. 1. s. 1-13. CRC Press.
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone (2022). A Fashion Future: Fibre Diet. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 7. s. 171-189. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Smith, Tone; Ehrnström-Fuentes, Maria; Hagolani-Albov, Sophia; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (2022). Rethinking the (Wool) Economy. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 6. s. 133-170. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Burgess, Rebecca; Ehrnström-Fuentes, Maria; Pacheco, Mafalda; Tobiasson, Tone (2022). Setting a New Stage: Small Scale as a Way Forward. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 5. s. 109-131. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Miller, Lorrie; Isaksen, Kjellaug; Burgess, Rebecca; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (2022). Slow and Indigenous Approaches to Textiles Arts. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. kapittel 4. s. 83-107. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig