English version
Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

Kort om

Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner, og miljø og hvordan kunnskap om klesvaner kan bidra inn i politiske prosesser for å redusere miljøbelastninger (inkludert klima). Hun arbeider også med andre problmstillinger rundt klær slik som sosiale problmer, helse, inkludering, likeverd, og demokrati og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv. Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid, fritid og friluftsliv.

Les mer: om Ingun og klesforskningen på SIFO: https://uni.oslomet.no/klesforskning/

Publisering siden 2000:

104 vitenskapelige artikler i tidsskrift eller bok med review-ordning

226 leksikon/populærvitenskapelige artikler

123 avisinnlegg/kronikker i ulike tekstbaserte medier

844 mediebidrag i form av intervjuer og programdeltagelse

11 bøker som forfatter eller redaktør

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Miljø   Kjønn   Helse   Forskningsmetode   Kropp   Materiell kultur   Miljøgifter   Industri   Forskningsformidling   Kulturhistorie   Klær   Ull   Friluftsliv   Tverrvitenskapelighet   Forbrukeratferd   Klesforbruk   Formidling   Avfall   Levetid   Miljø-bærekraftighet   Delingsøkonomi   Klesvask   Husarbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Løvbak Berg, Lisbeth (2024). The Impact of Modes of Acquisition on Clothing Lifetimes. Niinimäki, Kirsi (Red.). Recycling and Lifetime Management in the Textile and Fashion Sector. s. 91-111. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003044413-8

Løvbak Berg, Lisbeth ; Klepp, Ingun Grimstad ; Sigaard, Anna Schytte ; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. 28 s. Fibers. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/fib11020015

Klepp, Ingun Grimstad ; Laitala, Kirsi (2023). Washing Clothes. Pouillard, Véronique; Dube-Senecal, Vincent (Red.). The Routledge History of Fashion and Dress, 1800 to the Present. s. 491-506. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429295607-31

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 197-224. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-10

Klepp, Ingun Grimstad ; Laitala, Kirsi ; Rathinamoorthy, R. (2022). The Consumer Perception of Odour. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 1-13. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-1

Klepp, Ingun Grimstad ; Burgess, Rebecca; Ehrnström-Fuentes, Maria; Pacheco, Mafalda; Tobiasson, Tone (2022). Setting a New Stage: Small Scale as a Way Forward. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 109-131. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Miller, Lorrie; Isaksen, Kjellaug; Burgess, Rebecca; Klepp, Ingun Grimstad ; Tobiasson, Tone (2022). Slow and Indigenous Approaches to Textiles Arts. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 83-107. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. 17 s. International Journal of Fashion Studies (INFS). Vol. 9.
https://doi.org/10.1386/infs_00060_1

Klepp, Ingun Grimstad ; Haugrønning, Vilde ; Laitala, Kirsi ; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone (2022). The Fate of Natural Fibres in Environmental Evaluations: A Question of Volume. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 35-59. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Haugrønning, Vilde ; Broda, Jan; Espelien, Ingvild Svokmo; Klepp, Ingun Grimstad ; Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Rom, Monika; Sigaard, Anna Schytte ; Tobiasson, Tone Skårdal (2022). Upping the WOOLUME: Waste Prevention Based on Optimal Use of Materials. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 61-82. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig