English version
Fargerikt broderi av prosjektets tittel: change

CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket

I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale klesvolumet. I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

CHANGE vil konsentrere oppmerksomheten rundt to viktige elementer i klesforbruket. Det ene er å være riktig kledd for anledningen, og det andre er kravet om å variere sin påkledning. Hvor kommer disse ideene fra? Og hvordan har de preget klesvanene våre de siste 200 årene? Vi vil se på hvorfor og hvordan vi skifter klær mellom ulike anledninger og på selve ønsket om variasjon i klær. Målet er å forbedre kunnskapen vår om hvordan klesvolum kan reduseres ved å øke forståelsen for hvordan mennesker bruker klær og hvordan dette har utviklet seg. Prosjektet vil i hovedsak handle om norsk klesforbruk gjennom kvantitative og kvalitative garderobestudier av par. Disse vil kontrasteres med andre garderober i og utenfor Europa. Gjennom å se sammenhengen mellom den enkelte forbrukers valg og anledningenes krav til klær, og de konsekvenser dette får på et aggregert nivå, vil vi bidra med kunnskap og teoretiske begreper som gjør det mulig å bringe forbruk – bruken av klær – inn i debatt og politikk om klær og miljø.

Prosjektet er tildelt 12 millioner fra satsningen på banebrytende forskning (FRIPRO) fra Norges Forskningsråd og går i perioden 2021-2025. Prosjektleder er Ingun Grimstad Klepp fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Fra SIFO deltar også Kirsi Laitala samt en ph.d.-student. Irene Maldini fra Høgskolen i Amsterdam bringer inn metodisk og empirisk kompetanse på garderober i Nederland og Uruguay. Det siste sammen med Lucrecia de Léon fra Universidad de la República. Kate Fletcher fra Centre for Sustainable Fashion ved UAL vil bringe inn et perspektiv utenfra der endring på et systemnivå diskuteres. Else Skjold fra Det kongelige danske kunstakademi vil ta ansvar for et nettverk av studenter og forskere sammen med Liudmilla Aliabieva fra Universitetet i Moskva. Bjørn Sverre Hol Hagen fra UiO/Anno Museum og Marie Ulväng fra Stockholms universitet vil tilføre prosjektet dets historiske dimensjon, mens Tone Skårdal Tobiasson har ansvar for formidling og nettverk.

Kontakt

For mer info om prosjektet ta kontakt med Ingrid Haugsrud på e-post ingridha@oslomet.no eller Lisbeth Løvbak Berg på lisbethl@oslomet.no

 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...
 • Eksterne prosjektdeltakere

  • Irene Maldini, Høgskolen i Amsterdam
  • Lucrecia de Léon, Universidad de la República, Uruguay
  • Kate Fletcher, University of the Arts London
  • Else Skjold, Det kongelige danske kunstakademi
  • Liudmilla Aliabieva, Universitetet i Moskva
  • Bjørn Sverre Hol Hagen, UiO/Anno Museum
  • Marie Ulväng, Stockholms universitet
  • Tone Skårdal Tobiasson