English version
Lisbeth Løvbak Berg

Lisbeth Løvbak Berg

Kort om

Lisbeth er utdannet klesdesigner og har jobbet mange år med dette, både som konsulent og med eget merke, og i undervisning ved Middlesex University, London. Hun har en mastergrad innen mote og bærekraft fra studiet MA Fashion Futures ved London College of Fashion, hvor hun jobbet med forbrukerundersøkelser og designerens rolle i framtidsscenarier basert på bærekraftig forbruk.

Lisbeths forskningsinteresser er design futuring, bærekraft og forbruk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Samfunnsvitenskap

Emner

Klær   Tekstil   Bærekraft   Design Thinking   Bærekraftig framtid   Forbruk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi ; Klepp, Ingun Grimstad ; Løvbak Berg, Lisbeth (2024). The Impact of Modes of Acquisition on Clothing Lifetimes. Niinimäki, Kirsi (Red.). Recycling and Lifetime Management in the Textile and Fashion Sector. s. 91-111. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003044413-8

Løvbak Berg, Lisbeth ; Klepp, Ingun Grimstad ; Sigaard, Anna Schytte ; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. 28 s. Fibers. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/fib11020015

Laitala, Kirsi ; Løvbak Berg, Lisbeth ; Strandbakken, Pål (2023). Why won’t you complain? Consumer rights and the unmet product lifespan requirements. Niinimäki, Kirsi; Cura, Kirsti (Red.). PROCEEDINGS 5th PLATE Conference. s. 563-568. Aalto University.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1367-9

Løvbak Berg, Lisbeth ; Hebrok, Marie (2023). Narratives of product longevity: a business vs. consumer perspective. Niinimäki, Kirsi; Cura, Kirsti (Red.). PROCEEDINGS 5th PLATE Conference. s. 578-583. Aalto University.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1367-9Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig