English version
Astrid Skjerven

Astrid Skjerven

Kort om

Prrofessor emerita. Spesialområder: Kultur og bærekraft Estetikk i hverdagen Nordisk design i et globalt perspektiv Designteori

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign

Emner

Estetikk   Kulturforståelse   Designhistorie   Designteori

Administrative arbeidsområder

EU   Forskerutdanning   Forskningskvalitet   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi   Innovasjon   Kommersialisering   Utredning

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerven, Astrid (2024). Kjønnede konvensjoner. Klassekampen.

Skjerven, Astrid ; Fordham, Maureen (2022). Gender and the Sustainable Development Goals: Infrastructure, Empowerment and Education. ISBN: 9781032004525. 208 s. Routledge.

Skjerven, Astrid ; Fordham, Maureen (2022). Gender and the Sustainable Development Goals. ISBN: 9781032004525. 208 s. Routledge.

Skjerven, Astrid ; Martins, Nuno (2019). Architecture, design and planning towards sustainable development: Regional approaches. Sustainable Development. Vol. 27.
https://doi.org/10.1002/sd.1877

Skjerven, Astrid (2019). Bauhaus-innflytelse på undervisningen ved SHKS. Kunst og kultur.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3029-2019-04-03

Skjerven, Astrid (2019). Envisioning versus realizing products for use in poor communities: The case of Victor Papanek and Nordic designers. Sustainable Development.
https://doi.org/10.1002/sd.1878

Skjerven, Astrid ; Arnold, Marlen Gabriele; Schneider, Katja (2018). Introduction to the special issue on "The role of SDGs for progressing sustainability". Business Strategy and Development. Vol. 1.
https://doi.org/10.1002/bsd2.32

Skjerven, Astrid ; Øvrebekk, Nikolai (2017). Relating to the individual's level of consumption: An indicator of ecological footprint. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. s. 74-79. The Design Society.

Reitan, Janne Beate ; Skjerven, Astrid (2017). Introduction. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. s. 1-15. Routledge.

Skjerven, Astrid ; Reitan, Janne Beate (2017). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education. ISBN: 978-1-138-71490-8. 223 s. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig