English version
Nils Seiersten

Nils Seiersten

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Seiersten, Nils ; Berg, Arild (2017). Digital Drawing Demystified: Exploring a Creative Zone of Proximal Development. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 50-55. The Design Society.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig