English version
Marie Hebrok

Marie Hebrok

Kort om

Marie Hebrok har jobbet med temaer knyttet til bærekraftig forbruk hos SIFO siden 2011.Hun er utdannet produktdesigner, og har arbeidserfaring innen retail-design. Videre har hun master i teknologi- og vitenskapsstudier fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo, og doktorgrad i industriell design fra Institutt for design ved NTNU. Avhandlingen «Food Waste: A practice-oriented design for sustainability approach» studerer hvordan design kan bidra til å påvirke matpraksiser og redusere matsvinn. Marie er særlig interessert i hvordan designfeltet kan bidra til å gjøre forbrukspraksiser mer bærekraftige. Tematiske områder hun jobber med i pågående prosjekter er produktlevetid, plast, spekulativ design, systemisk design, og fremtidsforestillinger. Andre interesseområder og erfaringer inkluderer grønn markedsføring, estetikk, avfall og digitale tjenester.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign   Samfunnsvitenskap

Emner

Forbruk   Bærekraftig forbruk   Bærekraftig design   Plastemballasjeavfall   Matsvinn   Designforskning   Tverrfaglig forskning   Produktlevetid   Design Fiction   Praksisorientert design

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hebrok, Marie; Mainsah, Henry (2022). Skinny as a Bird: Design fiction as a vehicle for reflecting on food futures. 12 s. Futures: The journal of policy, planning and futures studies . Vol. 141.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Heidenstrøm, Nina; Hebrok, Marie (2021). Towards realizing the sustainability potential within digital food provisioning platforms: The case of meal box schemes and online grocery shopping in Norway. Sustainable Production and Consumption .

Heidenstrøm, Nina; Hebrok, Marie (2021). Fridge studies – Rummage through the fridge to understand food waste. Appetite . Vol. 165.

Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production . Vol. 2010.

Hebrok, Marie Cathrine (2018). Food waste in the shadow of ideals - a case for practice-oriented design. Journal of Design Research . Vol. 16.
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?ar...

Klepp, Ingun Grimstad; Hebrok, Marie (2017). Method 41 Sensory material test. Klepp, Ingun Grimstad; Fletcher, Kate (Red.). Opening up the Wardobe. A Methods Book. Kapitel. s. 139-142. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/FletcherKle...

Egelyng, H; Romsdal, Anita; Hansen, H.O.; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Jouvenot, Laura; Hebrok, Marie; Honkapää, Kaisu; Wold, Jens Petter; Seljåsen, Randi; Aursand, Marit (2017). Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition. Journal of Cleaner Production . Vol. 172.
http://hdl.handle.net/11250/2503850

Hebrok, Marie; Boks, Casparus Burghardus (2017). Household food waste: Drivers and potential intervention points for design – An extensive review. Journal of Cleaner Production . Vol. 151.
http://hdl.handle.net/11250/2470836

Hebrok, Marie (2016). Where Furniture Goes to Die. Designing for Sustainable Behaviour in a Practice Perspective. 19 s. Techniques and Culture .
https://tc.revues.org/7855

Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Turney, Joanne (2016). Wool you wear it? – Woollen garments in Norway and the United Kingdom. Clothing Cultures .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig