English version
Henry Mainsah

Henry Mainsah

Kort om

Henry Mainsah er Forsker 1 ved OsloMet og forsker i gruppen Teknologi og Bærekraft ved SIFO. Han har doktorgrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og har utviklet en tverrfaglig forskningsportefølje som ligger i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og kreative fag. Hans forskningsinteresser inkluderer digitalisering, digital kompetanse, ungdomskultur, smart livsstil, kreative forskningsmetoder og deltakende design.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Teigen, Helene Maria Fiane ; Paupini, Cristina ; Mainsah, Henry (2023). Intra-Acting With Technology During Remote Fieldwork in Homes: Curating Video Interviews and Drawing Methods. 12 s. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/16094069231185466

Mainsah, Henry ; Rafiki, Nicole (2022). Methodological reflections on curating an artistic event with African youth in a Norwegian city. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941221096599

Sanchez Boe, Carolina; Mainsah, Henry (2022). Porte de la Chapelle: Les migrants à la trace. Gardesse, Camille; Le Courant, Stefan; Diez, Evangeline (Red.). ÉDITIONS L'ŒIL D'OR.

Prøitz, Lin; Langeland, Fredrik; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Mainsah, Henry (2022). Hybride maskuliniteter og hatideologi på nett: en litteraturgjennomgang om incels i et feministisk medievitenskapelig perspektiv. Norsk Medietidsskrift. Vol. 29.
https://doi.org/10.18261/nmt.29.2.3

Hebrok, Marie ; Mainsah, Henry (2022). Skinny as a Bird: Design fiction as a vehicle for reflecting on food futures. 12 s. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. Vol. 141.
https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102983

Dralega, Carol Azungi; Katuwal, Yam Bahadur; Mainsah, Henry (2022). COVID-19 Lockdown, Information Access and Use Among African Diaspora in Norway. Dralega, Carol Azungi; Napakol, Angella (Red.). COVID-19 and the Media in Sub-Saharan Africa: Media Viability, Framing and Health Communication. s. 197-213. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/ https://doi.org/10.1108/978-1-803

Langeland, Fredrik; Prøitz, Lin; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Mainsah, Henry (2022). I de sosiale ytterkantene. Konstruksjoner av kjønn og maskuliniteter hos norske menn i ufrivillig sølibat. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.8

Raymond, Corbin Edin; Morrison, Andrew; Mainsah, Henry Nsaidzeka (2022). Framing scenario thinking in a mode of futures by design inquiry. Proceedings of DRS.
https://doi.org/10.21606/drs.2022.688

Mainsah, Henry (2022). Exploring creative pedagogies for research methods: Reflections from a workshop series. Methodological Innovations. Vol. 15.
https://doi.org/10.1177/20597991221114572

Mainsah, Henry ; Slade, Emma; Slettemeås, Dag ; Southerton, Dale Keith ; Storm-Mathisen, Ardis (2022). Methodological innovations and challenges of research on digitally connected homes: an introduction. 4 s. Digital Creativity. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2138453

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig