English version
Mikko Laamanen

Mikko Laamanen

Kort om

Mikko Laamanen er forsker I i Forbruksforskningsinstituttet SIFOs forskningsgruppe Teknologi og bærekraft. Han har PhD fra Hanken Svenska handelshögskolan (Finland) og har hatt akademiske stillinger i Finland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Mikkos forskning ligger i skjæringspunktet mellom forbrukssosiologi, organisasjonsforskning og studier av sosiale bevegelser. Han er ekspert på hverdagspolitikken for teknologi, inkludering og sosial endring. Hans nåværende prosjekter undersøker blant annet

Mikkos forskning er publisert i ledende tidsskrifter og antologier innen markedsføring og ledelse, forbrukssosiologi, organisasjonssosiologi, studier av sosiale bevegelser og miljøstudier. Han er redaksjonsmedlem i Consumption and Society og Journal of Macromarketing.

Mikko er koordinator for European Sociological Associations forskningsnettverket Sociology of Consumption (RN05). Han er tilknyttet forsker ved Sustainable Europe Research Institute SERI (Tyskland), Weizenbaum Institute for the Networked Society (Tyskland) og Center for Organizational Research COR ved University of California, Irvine (USA).

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Laamanen, Mikko ; Mikołajewska-Zając, Karolina (2024). Ecologies of friction in digital platform investment. 18 s. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2352631

Charitsis, Vassilis; Laamanen, Mikko (2024). When digital capitalism takes (on) the neighbourhood: Data activism meets place-based collective action. Social Movement Studies. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2123314

Laamanen, Mikko ; Forno, Francesca; Wahlen, Stefan (2023). Neo-materialist movement organisations and the matter of scale: Scaling through institutions as prefigurative politics?. Journal of Marketing Management. Vol. 39.
https://doi.org/10.1080/0267257X.2022.2045342

Laamanen, Mikko (2022). Organizing prefiguration. Monticelli, Lara (Red.). The Future is Now. An Introduction to Prefigurative Politics . s. 191-203. Bristol University Press.

Forno, Francesca; Laamanen, Mikko ; Wahlen, Stefan (2022). (Un-) sustainable transformations: Everyday food practices in Italy during COVID-19. Sustainability: Science, Practice, & Policy. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2037341

Gross, Nicole; Laamanen, Mikko (2021). ‘Hey, you there! Marketing!’ On ideology and (mis)interpellation of the marketing educator as subject. Journal of Marketing Management. Vol. 38.
https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1944896

Laamanen, Mikko ; Moser, Christine; Bor, Sanne; den Hond, Frank (2020). A partial organization approach to the dynamics of social order in social movement organizing. Current Sociology. Vol. 68.
https://doi.org/10.1177/0011392120907643

Katila, Saija; Laamanen, Mikko ; Laihonen, Maarit; Lund, Rebecca; Meriläinen, Susan; Rinkinen, Jenny; Tienari, Janne (2020). Becoming academics: embracing and resisting changing writing practice. Qualitative research in organization and management.
https://doi.org/10.1108/QROM-12-2018-1713

Laamanen, Mikko ; Bor, Sanne; den Hond, Frank (2019). The dilemma of organization in social movement initiatives. Ahrne, Göran; Brunsson, Nils (Red.). Organization outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. s. 293-317. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108604994.014

Laamanen, Mikko ; Wahlen, Stefan (2019). Sharing economy and lifestyle movements. Belk, Russel W.; Eckhardt, Giana M.; Bardhi, Fleura (Red.). Handbook of the Sharing Economy. s. 49-60. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781788110549.00010

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig