English version
Dag Slettemeås

Dag Slettemeås

Kort om

Dag Slettemeås er utdannet Master of Arts fra Johns Hopkins University (Bologna, Italia - Washington D.C., USA) i International Economics and International Affairs med spesialisering i Energy, Environment, Science & Technology. Han har en Cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Oslo (sosiologi, statsvitenskap, sosialøkonomi). Slettemeås har tidligere jobbet i Verdensbanken som konsulent i Energi- og Telekom-avdelingen. Ved SIFO arbeider Slettemeås med forskning i et forbruks-/ samfunnsperspektiv relatert til:
* teknologiinnovasjon og nye digitale medier
* smarttelefon, apper og mobil betaling
* delingsøkonomi og grønn tech
* RFID/NFC, Tingenes Internett og Big Data
* digital deltakelse/kompetanse
* e-markedsføring og e-handel
* teknologi-/mediebruk blant innvandrere.
Slettemeås holder videre på med en phd ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mainsah, Henry ; Slade, Emma; Slettemeås, Dag ; Southerton, Dale Keith ; Storm-Mathisen, Ardis (2022). Methodological innovations and challenges of research on digitally connected homes: an introduction. 4 s. Digital Creativity. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2138453

Slettemeås, Dag ; Storm-Mathisen, Ardis (2021). Digitalisert forbruk. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. s. 447-474. Fagbokforlaget.

Berg, Lisbet ; Slettemeås, Dag ; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (2020). Trust and the don't-want-to-complain bias in peer-to-peer platform markets. International Journal of Consumer Studies.
https://doi.org/10.1111/ijcs.12561

Slettemeås, Dag ; Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media. Andersson, Yvonne; Dahlquist, Ulf; Ohlsson, Jonas (Red.). Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives. s. 115-125. Nordicom. https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/1

Slettemeås, Dag (2018). Big data og Tingenes internett – om den tilkoblede forbruker og nye markedsføringsrelasjoner. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 58-67. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis ; Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. s. 159-184. Novus Forlag.
https://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3

Evjemo, Bente; Akselsen, Sigmund; Slettemeås, Dag ; Munch-Ellingsen, Arne; Andersen, Anders; Karlsen, Randi (2015). “I Expect Smart Services!” User Feedback on NFC Based Services Addressing Everyday Routines. Giaffreda, Raffaele; Caganova, Dagmar; Li, Yong; Riggio, Roberto; Voisard, Agnes (Red.). Internet of Things. IoT Infrastructures (Part II). s. 118-124. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-19743-2_18

Slettemeås, Dag (2014). Consuming familiarity and alterity in domestic space: Transnational television practices among migrants in Norway. Nordicom Review. Vol. 35.
https://doi.org/10.2478/nor-2014-0004

Slettemeås, Dag ; Evjemo, Bente; Akselsen, Sigmund (2014). Connecting and communicationg with the near field. How NFC Services for Smartphones May Benefit Consumers/Citizens Through Social Media Integration and Augmentation. Kommers, Piet A. M.; Isaías, Pedro; Issa, Tomayess (Red.). Perspectives on Social Media. A yearbook. s. 141-147. Routledge.

Slettemeås, Dag ; Evjemo, Bente; Akselsen, Sigmund; Munch-Ellingsen, Arne; Wolf, Sindre-Rene Pedersen; Jørgensen, Victoria Lind (2013). NFC City: Co-locating NFC services in a multi-service trial approach. Nunes, Miguel Baptista; Isaías, Pedro; Powell, Philip (Red.). Proceedings of the International Conference Information systems 2013. s. 337-341. IADIS Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig